Четвъртък 27, Февруари 2020г.

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ - СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП