Четвъртък 18, Юли 2019г.

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ - СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП