Понеделник 06, Юли 2020г.

 

                                                       И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

                        за Обществения съвет към НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец

 

                         Състав  :

 Председател -  Ева Петрова Стратиева

  и членове : 1. Таня Костадинова Стоименова

  1.    Весела Георгиева Русева                          
  2.    Цветелина Ст. Стойкова-Даракчиева      
  3.   Габриела Мариянова Атанасова             

                          Общественият съвет към училището  е избран  на Общо събрание на училищната общност и е утвърден със заповед на Директора № РД-14-154 / 05.11.2019 год.

 

 

Сподели: