Четвъртък 09, Юли 2020г.

XIII- Национален конкурс "Казанлъшка роза"-2016г. в направление изящно изкуство

Кристина Дурева

Награждаване на Даниела Нейкова и Теодора Киришева за участие в седмо On line състезание по математика

Награждаване на участници с максимален брой точки от различните кръгове на състезание "Таралеж"

Сподели: