Четвъртък 09, Юли 2020г.

Необходими документи за записване  в първи клас:

1. Молба(заявление);    може да изтеглите от тук   и да изпратите на пощата. Формуляр за кандидатстване.

2. Оригинал от удостоверението за завършена подготвителна група;

3. Копие от акта за раждане;

4. Местоживеене и адресна регистрация на родител(настойник) на детето;

5. Информация за здравословното състояние от родителя и личния лекар, здравен картон;

6. Телефон за връзка.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират това обстоятелство.

 

Сподели: