Четвъртък 18, Юли 2019г.

Елка Казакова           - счетоводител

Невена Русева          - завеждащ "Човешки ресурси"

Иван   Стратиев        - шофьор на училищния автобус

Сподели: