Събота 18, Август 2018г.

Донка Козалиева - директор

Стефка Янева                        - учител предучилищна група

Анелия Николова                

 КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

Виолета Бойкова                    

Таня Стоилова         

Гергана Стоева

Валентина Пушкарова     

Дочка Кючукова      

Таня Иванова                          

Надя Иванова                           

Мария Владева                       

ВЪЗПИТАТЕЛИ:

Нели Ванкова 

Таня Тананова                

Павлина Инджова  

Светла Караиванова

Николина Кирякова

Петя Желева   

Сподели: