Четвъртък 27, Юни 2019г.

Донка Козалиева - директор

Антония Янева - психолог

 

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

Стефка Янева - старши учител предучилищна група

Виолета Бойкова - старши учител

Таня Стоилова - старши учител      

Гергана Стоева - старши учител

Валентина Пушкарова - старши учител   

Дочка Кючукова - главен учител     

Таня Иванова - старши учител                        

Надя Иванова - старши учител                          

Мария Владева - старши учител  

Анелия Николова - учител            

Учители в група за целодневно обучение:

Нели Ванкова - старши учител

Таня Тананова - учител              

Павлина Инджова  - старши учител

Светла Караиванова - учител

Спаска Тодорова - учител

Петя Желева - старши учител 

Сподели: