Понеделник 20, Май 2019г.

Хранене на учениците и децата от ПГ

Уважаеми родители,

 

представяме Ви ИНФОРМАЦИЯ

за всички фирми доставчици на храни в училище

 

 

  1. Доставки по схема „Училищен плод“Лице за контакт: Николай Шопов- тел. за връзка- 0887315617 Фирма „Булмашинженеринг „ ООД гр. Хасково доставя плодове и зеленчуци по график през учебната 2015/16 г.- предвидени са 40 доставки.

  2. Доставки по схема „Училищно мляко“Фирма „Дейзи Стил 88“ ЕООД по график ще доставя мляко и млечни продукти. Предвидени са 45 доставки през учебната година. тел. за връзка- 0988 95 15 35Лице за контакт- Десислава Пещерска – 

  3. Доставка на обяди за учениците на целодневна организация се извършва по Договор с Община Любимец №АСД-05-341-11/ 30.12.2015г. Срок на договора-31.12.2016 г.Лице за контакт: Тодорка Киришева– тел. за връзка-0885285180

  4. Доставка на безплатни закуски през учебните дни за деца от ПГ и ученици от 1-4 клас се извършва от фирма „Хлебна промишленост“ АД- гр. Харманли по Договор за доставка № АСД-05-341-12/ 30.12.2015г.Лице за контакт: Гинко Маринов- тел. за връзка-0886622760Срок на договора 31.12.2016г.

  5. Автомат за пакетирани стоки е поставен на територията на училището с Договор№ АСД-05-341-02/15.09.2015 г. с фирма ЕТ „Иван Алипиев“Лице за контакт: Христо Алипиев: тел. за връзка-0886760790Срок на договора 31.05.2016г.

Сподели: