Четвъртък 09, Юли 2020г.

Хранене на учениците и децата от ПГ

Уважаеми родители,

 

представяме Ви ИНФОРМАЦИЯ

за всички фирми доставчици на храни в училище

 

 

  1. Доставки по схема „Училищен плод“Лице за контакт: Николай Шопов- тел. за връзка- 0887315617 Фирма „Булмашинженеринг „ ООД гр. Хасково доставя плодове и зеленчуци по график през учебната 2019/20 г.- предвидени са 46 доставки.

  2. Доставки по схема „Училищно мляко“Фирма „Дейзи Стил 88“ ЕООД по график ще доставя мляко и млечни продукти. Предвидени са 50 доставки през учебната година. тел. за връзка- 0988 95 15 35 Лице за контакт- Десислава Пещерска  

  3. Доставка на обяди за учениците на целодневна организация се извършва по Договор с Община Любимец №АСД 05-3302/ 03.01.2019г. Срок на договора 20.12.2019 г.Лице за контакт: Ванина Деспинова– тел. за връзка-0888557442

  4. Доставка на безплатни закуски през учебните дни за деца от ПГ и ученици от 1-4 клас се извършва от фирма „Хлебна промишленост“ АД- гр. Харманли по Договор за доставка № АСД-05-33-19/ 02.09.2019г.Лице за контакт: Гинко Маринов- тел. за връзка-0886622760 Срок на договора 31.12.2019г.

  5. Автомат за пакетирани стоки е поставен на територията на училището с Договор№ АСД-05-33-20/16.09.2019 г. с фирма ,, Алипиев 69 " ЕООД Лице за контакт: Христо Алипиев: тел. за връзка-0886760790 Срок на договора 31.05.2020г.

Сподели: